Search

Sáng Kiến Kinh Nghiệm

-ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ LỚP 4-5 TUỔI A THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI TẠI TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỌ THÀNH PHỐ NHA TRANG

Tải File về xem 

-ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CƠ TAY CHO TRẺ 18-24 THÁNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỌ THÀNH PHỐ NHA TRANG

Tải File về xem 

ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP GIÚP TRẺ 4-5 TUỔI, TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỌ THÀNH PHỐ NHA TRANG CÓ MỘT SỐ KỸ NĂNG TỰ PHÒNG VỆ BẢN THÂN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Tải File về xem 

ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG DỰ GIỜ ĐÁNH GIÁ SAU TIẾT DẠY CHO GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỌ THÀNH PHỐ NHA TRANG.

Tải File về xem

  • Ngày cập nhật: 17/10/2023
  • Ngày đăng: 25/03/2022
In nội dung