Search

Sáng Kiến Kinh Nghiệm

Giải pháp nhằm giúp trẻ 18 – 24 tháng tại Trường Mầm non Lộc Thọ thích nghi với môi trường học tập thông qua hoạt động giao lưu cảm xúc”.

 

TẢI FILE VỀ XEM

  • Ngày cập nhật: 12/06/2024
  • Ngày đăng: 12/06/2024
In nội dung

SÁNG KIẾN

SỬ DỤNG BÀI HÁT, TRÒ CHƠI, CÂU LỆNH, CỤM TỪ TIẾNG ANH ĐỂ GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ 4-5 TUỔI B
TRƯỜNG MN LỘC THỌ-NHA TRANG

Tên tác giả: Lê Thị Hoa 

 

TẢI FILE VỀ XEM

  • Ngày cập nhật: 12/06/2024
  • Ngày đăng: 12/06/2024
In nội dung

-ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ LỚP 4-5 TUỔI A THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI TẠI TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỌ THÀNH PHỐ NHA TRANG

Tải File về xem 

-ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CƠ TAY CHO TRẺ 18-24 THÁNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỌ THÀNH PHỐ NHA TRANG

Tải File về xem 

ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP GIÚP TRẺ 4-5 TUỔI, TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỌ THÀNH PHỐ NHA TRANG CÓ MỘT SỐ KỸ NĂNG TỰ PHÒNG VỆ BẢN THÂN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Tải File về xem 

ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG DỰ GIỜ ĐÁNH GIÁ SAU TIẾT DẠY CHO GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỌ THÀNH PHỐ NHA TRANG.

Tải File về xem

  • Ngày cập nhật: 17/10/2023
  • Ngày đăng: 25/03/2022
In nội dung