Search

Quy mô trường Mầm non Lộc Thọ

TRƯỜNG CÓ TỔNG CỘNG 12 NHÓM/LỚP

  1. Nhóm 18-24 tháng A
  2. Nhóm 18-24 tháng B
  3. Nhóm 25-36 tháng
  4. Lớp 3-4 tuổi A
  5. Lớp 3-4 tuổi B
  6. Lớp 3-4 tuổi C
  7. Lớp 4-5 tuổi A
  8. Lớp 4-5 tuổi B
  9. Lớp 5-6 tuổi A
  10. Lớp 5-6 tuổi B

Giới thiệu trường