Search

Những thành tích của Trường

* Chính quyền:

- Nhà trường nhiều năm liền đạt: “Tập thể lao động tiên tiến”.

- Năm 2011: đạt chuẩn cơ quan văn hóa.

- Năm học 2011-2012: được UBND Tỉnh khen “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Chiến sỹ thi đua:

   + Năm học 2010-2011: đạt 1 chiến sỹ thi đua (cô Nguyễn Thị Thi) được UBND TP khen

   + Năm học 2011-2012: đạt 2 chiến sỹ thi đua (cô Nguyễn Thị Thi và cô Phạm Thị   Ngọc Trân) , được UBND Tỉnh khen (cô Nguyễn Thị Thi)

- Sáng kiến kinh nghiệm:

   + 2011-2012: 2 sáng kiến kinh nghiệm cấp TP (cô Thi, cô Trân)

   + 2010-2011: 1 sáng kiến kinh nghiệm cấp TP (cô Thi)

* Công đoàn:

- 2010-2011: Công đoàn vững mạnh

- 2011-2012: Công đoàn vững mạnh xuất sắc

  • Ngày cập nhật: 22/12/2020
  • Ngày đăng: 22/12/2020
In nội dung

Trường mầm non Hồng Chiêm đã đạt được nhiều thành tích, gặt hái nhiều thành công trong năm học 2013-2014: trường đạt tập thể lao động xuất sắc, công đoàn trường đạt vững mạnh xuất sắc, 1 cá nhân được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen…Có được những thành tích đó là nhờ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngày một đổi mới phương pháp chăm sóc – dạy học để các cháu phát triển toàn diện các mặt đức, trí, thể, mỹ 

Bên cạnh đó nhà trường luôn phối hợp tốt với công đoàn cơ sở để đưa thương hiệu nhà trường ngày càng có uy tín với phụ huynh ”giữ mãi danh hiệu trường chuẩn quốc gia – Thành phố Nha Trang.

  • Ngày cập nhật: 22/12/2020
  • Ngày đăng: 22/12/2020
In nội dung

Giới thiệu trường