Search

Cơ cấu tổ chức

                                                                               

HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG: VŨ TRẦN THANH VÂN

Địa chỉ:Tổ 2 Hòa Tây - Vĩnh Hòa - Nha Trang                       Địa chỉ: 110 Củ Chi-Vĩnh Hải-Nha Trang

Mail: ntvha.mnltho.nt@khanhhoa.edu.vn                             Mail: vttvan.mnltho.nt@khanhhoa.edu.vn

Số điện thoại: 0983320902                                                Số điện thoại: 0914224729

 • Ngày cập nhật: 09/07/2024
 • Ngày đăng: 22/12/2020
In nội dung

                                                                                           

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN:                                     NỮ CÔNG:                                      ỦY BAN KIỂM TRA:

       TÀO THỊ MAI                                       ĐẶNG THỊ KIM OANH                           NGUYỄN THỊ MỸ NGA

 • Ngày cập nhật: 09/07/2024
 • Ngày đăng: 22/12/2020
In nội dung

TỔ GIÁO VIÊN MẪU GIÁO 4-6 TUỔI

 

 1. Phạm Thị Ngọc Trân          : Tổ trưởng tổ chuyên môn MG 4-6 tuổi
 2. Trần Thị Hân                      : Tổ phó tổ chuyên môn MG 4-6 tuổi
 3. Nguyễn Thị Hằng Ni           : Giáo viên
 4. Nguyễn Thị Thúy Nga        : Giáo viên
 5. Bùi Đức Hoài Ân                : Giáo viên
 6. Phạm Thị Nguyên Thương: Giáo viên
 7. Nguyễn ThịKim Ngân         : Giáo viên
 8. Lê Nguyễn Hồng Chương  : Giáo viên

 

TỔ GIÁO VIÊN NHÀ TRẺ + MG  3-4 TUỔI

 

 1. Phạm Kim Quyên               : Tổ trưởng tổ chuyên môn Nhà trẻ + MG 3-4 tuổi
 2. Nguyễn Thị Mỹ Nga            : Tổ phó tổ chuyên môn Nhà trẻ + MG 3-4 tuổi
 3. Đặng Thị Kim Oanh            : Giáo viên
 4. Lê Thị Hoa                          : Giáo viên
 5. Nguyễn Thị Hiên                 : Giáo viên
 6. Tào Thị Mai                         : Giáo viên
 7. Nguyễn Thị Mỹ Lệ               : Giáo viên
 8. Trần Thị Giang                    : Giáo viên
 9. Nguyễn Lê Hoàng Trinh      : Giáo viên
 10. Lê Thị Tâm                          : Giáo viên

 

TỔ HÀNH CHÍNH- CẤP DƯỠNG

 

 1. Nguyễn Lê Bảo Trâm          : Tổ trưởng tổ hành chính
 2. Lê Thị Dung                        : Y sĩ
 3. Trương Thị Bích Hương     : Phục vụ
 4. Nguyễn Thị Ngân                : Phục vụ
 5. Nguyễn Đình Minh Phong   : Bảo vệ
 6. Nguyễn Ngọc Sinh              : Bảo vệ
 7. Trần Minh Tuấn                   : Bảo vệ
 8. Nguyễn Thị Thúy Hạnh       : Nhân viên nấu ăn
 9. Hồ Thị Kim Phương            : Nhân viên nấu ăn
 10. Hoàng Thị Nguyệt               : Nhân viên nấu ăn
 11. Lê Thanh Trúc                     : Nhân viên nấu ăn
 12. Lê Thị Huệ                           : Nhân viên nấu ăn
 • Ngày cập nhật: 09/07/2024
 • Ngày đăng: 22/12/2020
In nội dung

Giới thiệu trường