Search

Cơ cấu tổ chức

 • Ngày cập nhật: 22/12/2020
 • Ngày đăng: 22/12/2020
In nội dung

 • Ngày cập nhật: 22/12/2020
 • Ngày đăng: 22/12/2020
In nội dung

 • Ngày cập nhật: 22/12/2020
 • Ngày đăng: 22/12/2020
In nội dung

Ổ GIÁO VIÊN MẪU GIÁO

 

 1. Phan Bích Thủy
 2. Tô Thị Điểm
 3. Phạm Xuân Thị Thái Hoàng
 4. Nguyễn Thị Liễu
 5. Nguyễn Thị Kim Ngân
 6. Nguyễn Thị Phương Mai
 7. Lê Nguyễn Hồng Chương
 8. Phạm Thị Ngọc Trân
 9. Phạm Kim Quyên
 10. Đặng Thị Kim Oanh
 11. Trần Thị Xuân Diệu

 

TỔ GIÁO VIÊN NHÀ TRẺ

 

 1. Nguyễn Thị Loan
 2. Nguyễn Thị Xuân Phượng
 3. Nguyễn Thị Vinh
 4. Phan Thị Dung
 5. Trần Thị Kim Chi

 

TỔ HÀNH CHÍNH- CẤP DƯỠNG

 

 1. Nguyễn Thị Bích Quyên
 2. Lê Thị Dung
 3. Nguyễn Đình Minh Phong
 4. Huỳnh Văn Thuận
 5. Nguyễn Lê Hoàng Trinh
 6. Bùi Thị Cẩm Châu
 7. Trần Thị Truyền
 8. Nguyễn Thị Đoan
 9. Mai Thị Hồng
 10. Nguyễn Thị Thúy Hạnh
 11. Nguyễn Thanh Tuyền
 • Ngày cập nhật: 22/12/2020
 • Ngày đăng: 22/12/2020
In nội dung

Giới thiệu trường