• Trường mầm non Lộc Thọ
  • Hội Khỏe MN Cấp Tp 2021
  • HÌNH ẢNH TẬP THỂ TRƯỜNG MN LỘC THỌ

Thông báo

Bộ sưu tập ảnh

Ngày 20 tháng 10
Ngày 20 tháng 10
Ngày 20 tháng 11
Ngày 20 tháng 11
Ngày 22 tháng 12
Ngày 22 tháng 12
Khai giảng
Khai giảng
Tổng kết năm học
Tổng kết năm học
Tết Trung Thu
Tết Trung Thu
Tết Cổ truyền
Tết Cổ truyền
Ngoại khóa
Ngoại khóa
Hội Khỏe Mang Non
Hội Khỏe Mang Non
Hội Thi
Hội Thi
Quốc Tế Phụ Nữ
Quốc Tế Phụ Nữ