Thông tin liên hệ

Quý phụ huynh có nhu cầu được tư vấn hoặc có ý kiến đóng góp, vui lòng liên hệ tại văn phòng trường hoặc thông qua email, điện thoại

Địa chỉ

28 Hùng Vương, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại

0258 3521 237

update

Giữ liên lạc